Qur'an

Knjige vezane za Qur'an

101 neispravnost u prijevodima Kur’ana

101 neispravnost u prijevodima Kur’ana

Mustafa Mlivo

Nisu svi prijevodi Kur’ana isti. Ne postižu svi prijevodi Kur’ana predviđeni cilj. Ne pogađaju ritam teksta na arapskom, dubinu značenja, sintaksu rečenica i upotrebu riječi...

Adabi učača i učenja Kur’ana, vrijednost pojedinih sura

Adabi učača i učenja Kur’ana, vrijednost pojedinih sura

dr. Muharem Štulanović

Onaj ko hoće da govori o Kur'anu, u nezavidnoj je situaciji. Trebao bi pružiti odgovarajuće informacije o njemu, predstavljajući ga u relativno ograničenom, kratkom prikazu...

Adabi učenja Kur'ana

Adabi učenja Kur'ana

Imam Jahja ibn Šeref En-Nevevi

Štivo је vrlo nadahnuto i njegovo čitanje u čovjeku роbuđuje osjećanja slična onima koja izaziva kvalitetna, istinska poezija. U tom smislu оnо ćе, uvjereni smo, predstavljati svojevrsno...

Bereket sure El-Fatiha

Bereket sure El-Fatiha

Imam Muhammed ibn Ahmed El-Kurtubi

Sura El-Fatiha objavljena je u Meki. lma sedam ajeta, 25 riječi i 123 slova (harfa). Svojim značenjima obuhvatila je glavna kur'anska pravila, načela i poruke, kao što su...

Hifz - Učenje Kur'ana napamet

Hifz - Učenje Kur'ana napamet

dr. Safvet Halilović

Nijedna knjiga u ljudskoj povijesti nije tako dominantno utjecala na profilisanje ljudske misli kao Kur'an. Nijedna knjiga do danas nije toliko prepisivana, proučavana, učena...

Kako ćeš naučiti Kur'ani Kerim

Kako ćeš naučiti Kur'ani Kerim

dr. Jahja ibn Abdurrezzak El-Gavsani

Ova korisna knjiga sadrži osnovna pravila i praktične metode koje se koriste prilikom memorisanja kur'anskih ajeta i sura, kao i mnoge poučne savjete za postizanje željenog cilja...

[12 3 4 5  >>  

Želite li biti informisani? Pratite nas...