Materijal koji počinje sa slovom C

Ciljevi šerijata - Eš-Šatibijeva teorija

Ciljevi šerijata - Eš-Šatibijeva teorija

dr. Ahmed Er-Rejsuni

Djelo koje danas publiciramo u okviru naše nove edicije "Izbor univerzitetskih disertacija", pod naslovom Eš-Šatibijeva teorija ciljeva Šerijata, čiji je autor profesor Ahmed er-Rejsuni...

Želite li biti informisani? Pratite nas...